Milovice

Pobočka Milovice zahájila provoz 1.10.2015 na adrese Nám.30.června Milovice. Od ledna 2019 jsme zahájili provoz v nových třídách, které vznikly na adrese Komenského 581, Milovice-Mladá. Město Milovice zajistilo přestavbu stávajících prostor pro potřeby základního uměleckého vzdělávání a vzniklo tak 13 tříd - z toho 1 sál pro taneční obor vybavený zrcadly, baletními tyčemi a pianinem, 1 třída pro výtvarný obor včetně keramické pece a přípravny, koncertní sálek pro pořádání koncertů a dalších 10 tříd využívá hudební obor pro individuální a kolektivní výuku. Pro slavnostní koncerty můžeme využívat Atrium Městského úřadu, velké společné koncerty hudebního a tanečního oboru se konají v sále Kulturního domu. Výtvarný obor má k dispozici atrium Městského úřadu, kde se konají výstavy prací našich žáků, a prostory na Komenského 581.

V Milovicích vyučujeme děti v oboru hudebním (housle, viola, kytara, klavír, klávesy, bicí nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tenor, pozoun, lesní roh), v oboru tanečním a výtvarném. Od začátku zde vše funguje stejně jako v Lysé nad Labem - děti mají svá vystoupení, pořádáme velké koncerty, účinkujeme na vítání občánků a významných akcích města Milovice, pořádáme výstavy. 

Od 1.9.2019 však čeká naši školu zásadní změna, protože dne 24.9.2018 zastupitelstvo Města Milovice schválilo zřízení vlastní ZUŠ Milovice.  Pobočka naší školy, která v Milovicích dosud působí, a kam dochází milovické děti, k 30.6.2019 skončí své působení v Milovicích. Nová ZUŠ bude fungovat ve stejných prostorách jako nyní naše pobočka – Komenského 581, Milovice – Mladá.         

 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz