Pobočky

V roce 1998 byla pro velký zájem rodičů i dětí otevřena pobočka naší školy v blízkých Kostomlatech nad Labem. Hudební obor zde navštěvuje okolo 30 žáků. Díky pochopení ředitelství ZŠ Kostomlaty nad Labem vyučujeme v samostatné třídě.

Na našem odloučeném pracovišti mají žáci stejné podmínky jako žáci v hlavním sídle školy, včetně koncertů a třídních večerů, koncertů pro MŠ, ZŠ. Žáci z pobočky v Kostomlatech se aktivně podílejí na kulturní životě své obce.

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz