Komorní orchestr

Požadavky na členy

  1. zběhlost ve hře na zvolený nástroj odpovídající repertoáru souboru   
  2. pravidelná docházka a zodpovědná příprava

Základní informace

Nejmladším z našich "velkých" souborů je komorní orchestr. Vznikl především z potřeby najít uplatnění pro žáky smyčcového oddělení a žáky dechového oddělení, kteří nenajdou uplatnění např.v jazzovém orchestru. Oficiální vznik se datuje od školního roku 2009/2010, již dříve však byli žáci houslové třídy zapojováni do různých souborů, ti zdatnější si  mohli zahrát i po boku svých pedagogů na Koncertu učitelů. Díky vzrůstajícímu počtu žáků ve smyčcovém oddělení bylo možné sestavit malý smyčcový orchestr se sekcí dechových dřevěných nástrojů.
I přes své velmi krátké působení má za sebou orchestr pod vedením Josefa Švejdy několik zdařilých koncertů a dokonce zájezd a vystoupení ve družebním městě Břeclavi. Ihned po zahájení činnosti se orchestr spojil s pěveckým sborem a výsledkem je již několik společných vystoupení. Repertoár pro orchestr v ne zcela tradičním obsazení obstarává a aranžuje především Josef Švejda, který vybraná díla upravuje podle technických možností dětí, a některé skladby aranžuje také vedoucí Jazz Orchestra - Vít Andršt.
Navázali jsme rovněž spolupráci s místním Chrámovým sborem, se kterým již máme na kontě společný adventní koncert.
Věříme, že se náš komorní orchestr postupně ještě o něco rozroste,  a stane se stejně důležitou složkou života školy i celého města podobně jako pěvecký sbor a Jazz Orchestra.

Vedoucí souboru

Akce

16. 06. 2014

Na tomto výjimečném koncertě byl pokřtěn náš pěvecký sbor pod vedením Jany Erbenovén na "Ama Musica" a velmi dojemné bylo "rozloučení" s panem Josefem Švejdou. Ten na naší škole působil neuvěřitelných 35 let (mimo jiné) jako učitel, ředitel, aranžér a dirigent.

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz