Oddělení strunných nástrojů

Vyučované nástroje

  • kytara
  • baskytara

Požadavky pro přijetí

  1. vykonání talentové zkoušky - viz kritéria pro přijetí, fyzické předpoklady pro hru na zvolený nástroj, rytmické cítění, pracovitost 
  2. V počátku studia v tomto oddělení není nutné vlastnit nástroj (kromě baskytary), nástroje je možno zapůjčit z nástrojového fondu školy

Základní informace

V naší ZUŠ vyučujeme hru na klasickou kytaru a baskytaru. Hra na kytaru patří již tradičně k neoblíbenějším oborům. Během studia žáci poznají nejen klasický repertoár, ale věnují se i akordickým doprovodům. Tak mohou nabyté dovednosti uplatnit nejen při sólových vystoupeních a v rámci komorních souborů působících v oddělení, ale i mimo školu při vlastních aktivitách.
Žáci oddělení se pravidelně zúčastňují soutěží ZUŠ, žákovských koncertů, spolupracují s dalšími odděleními ve škole, jejich vystoupení bývají i součástí společných školních mezioborových projektů. S úspěchem nás reprezentují na venisážích výstav nejen školních, ale i pořádaných nejrůznějšími subjekty v Muzeu B.Hrozného a Okresním státním archivu. vystoupení kytarového oddělení probíhají rovněž v sále kina.

Vyučující

Chmela Jiří chmela@zuslysa.cz

- kytara

Ferles Jan ferles@zuslysa.cz

smyčcové nástroje: housle
strunné nástroje: kytara

Majerík Teodor, Bc. majerik@zuslysa.cz

-kytara

Sommer Lukáš, MgA. sommer@zuslysa.cz

kytara

Šťastný Jaroslav, DiS. stastny@zuslysa.cz

smyčcové nástroje: kontrabas
dechové nástroje: tuba, pozoun, tenor, baryton, trubka,
strunné nástroje: baskytara

Akce