Přijímací řízení

Aktuality

24.06.2019

Výsledky talentových zkoušek

PDF icon vysledky_talentovych_zkousek_2019-2020_lysa.pdf

12.04.2019 PDF icon talentove_zkousky_2019.pdf
02.05.2018 PDF icon postup_zverejneni_vysledku.pdf

Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu.

Kritéria pro přijetí

HUDEBNÍ  OBOR

 • ZPĚV: Jednoduchá lidová píseň s klavírním doprovodem, schopnost transpozice
 • SLUCH: Rozpoznání počtu hraných tónů (1-3), rozpoznání výšky hraného tónu
 • INTONACE: Reprodukovat zahraný tón
 • RYTMUS: Opakovat krátký rytmický model
 • PAMĚŤ: Schopnost zopakovat krátkou melodii na text dětského verše

        ( v případě, že si přejete, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku klavíru, je bezpodmínečně nutné mít doma akustický klasický nástroj  - pianino, křídlo - elektrické varianty nejsou přípustné)

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (LDO)

 • řeč bez vad
 • pohyb bez omezení
 • schopnost aktivně pracovat ve skupině
 • zájem o divadlo a literaturu

Uchazeči přednesou jeden text zpaměti (poezie, nebo próza podle vlastního výběru), na zkoušku si oblečou pohodlný oděv, který neomezuje v pohybu.

VÝTVARNÝ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM A MLADŠÍ ŽÁCI:

Žák zvládne úměrně svému věku:

 • Figuru nebo více figur – lidskou, zvířecí
 • Prostředí – exteriér, interiér
 • Rozvržení kresby v daném formátu, využití formátu – velikost jednotlivých objektů
 • Barevné vyjádření
 • Pracuje alespoň částečně samostatně a soustředí se na práci

STARŠÍ ŽÁCI:

 • Kresba jednoduchého předmětu podle skutečnosti – zvládnutí tvaru a částečné vystínování
 • Tématická práce obsahující figuru, barevné vyjádření – částečně podle časových možností

Součástí talentových zkoušek pro starší žáky (5.-9.třída) je i hodnocení domácích prací, které žák předloží.

TANEČNÍ OBOR

 1. IMPROVIZACE - tanec dle vlastního cítění na dětské skladby
 2. PROTAŽENÍ TĚLA - cvičení pro zjištění dispozic kyčlí, zad, nártů
 3. MALÁ GYMNASTIKA - kotoul vpřed, svíčka, převaly
 4. RYTMICKÁ CVIČENÍ - vytleskávání rytmických cvičení podle vyučující
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz