Quattuor Artes

Občanské sdružení Quattuor Artes (Čtvero umění) bylo založeno jako nástupnická organizace původní Rady rodičů při ZUŠ F.A.Šporka a svou činnost zahájilo ve školním roce 2012/2013.

Členem sdružení může být každý kdo chce jakýmkoliv způsobem podporovat činnost ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem, nebo se zapojit do kulturních a dalších  aktivit pořádaných sdružením. Členství vzniká uhrazením členského příspěvku. Příspěvek se pro školní rok vybírá ve výši 200,-Kč na jednoho žáka (na rodinu v případě více dětí z jedné rodiny). Stejně jako v případě Rady rodičů budou vybrané prostředky používány především na úhradu dopravy na divadelní představení pro děti, na občerstvení na mezioborových představeních, na dárky pro žáky absolvující I.a II.stupeň a Studium pro dospělé, na knižní poukázky pro žáky, kteří reprezentovali školu na soutěžích apod.. V případě, že sdružení získá dotace na kulturní akce, budou z dotačních protředků hrazeny také náklady na pořádání těchto akcí.

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz