Talentové zkoušky 2020/2021 Doplnění!!

Vážení rodiče,

talentové zkoušky na školní rok 2020/2021 proběhnou v týdnu od 8.- 12.6.2020.  Vzhledem k  nutným hygienickým opatřením, i kvůli přívětivějšímu průběhu budou talentové zkoušky probíhat na základě vyplnění elektronické přihlášky v rezervačním systému. Budete si moci zvolit přesný pro vás nejvhodnější termín a pak jen stačí přijít ve vybranou hodinu. Zároveň odpadnou fronty na chodbách a shlukování většího počtu lidí.Věříme, že toto opatření přinese lepší fungování talentových zkoušek a ušetří vám čas. 

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 19.5.2020 jsou uchazeči povinni při prvním vstupu do školy odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář najdete zde: https://zuslysa.cz/dokument/cestne-prohlaseni. Formuláře budou k dispozici i v ZUŠ.

Termíny talentových zkoušek podle oborů:

Výtvarný obor:   děti od 6 let 8.6.2020 + 10.6.2020 2. patro vpravo, učebna č. 23
Taneční obor:   děti od 5 let  8.6. 2020 + 10.6.2020 přízemí vlevo, taneční sál
Literárně– dramatický obor: děti od 6 let  9.6.2020 + 11.6.2020  3.patro vlevo, sál LDO
Hudební obor:    děti od 6 let   9.6.2020 + 10.6.2020   1. patro vlevo, učebna č. 9
Hudební obor:    děti od 7 let 8.6.2020 + 11.6.2020  1. patro vpravo, učebna č. 13

Mějte, prosím, při příchodu na talentové zkoušky hudebního oboru zvolený nástroj, na který by vaše dítě rádo hrálo. Věnujte, prosím, pozornost rozdělení termínů podle věku u hudebního oboru.

K talentovým zkouškám je nutné se přihlásit prostřednictvím rezervačního systému.

Přihláška bude dostupná od 25.5.2020 zde: Přihláška ke studiu Základní umělecké školy F. A. Šporka Lysá nad Labem

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2020.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny v ZUŠ ve středu 24. června 2020 (webové stránky, nástěnky).

Kritéria pro přijetí pro jednotlivé obory najdete na  http://www.zuslysa.cz/prijimaci-rizeni

Těšíme se na vás a vaše děti!!

Mgr.Vlasta Blažková

ředitelka ZUŠ

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz